Lyrics Абай Кунанбаев - Козимнин карасы

Singer
Song title
Козимнин карасы
Date added
14.06.2018 | 22:20:15
Views 112407
153 people consider the lyrics to be true
68 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Абай Кунанбаев - Козимнин карасы, and also a translation of a song with a video or clip.

Ты – зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых;
Сердцу мук не избыть
И не скрыться от них.
……………………….
Весь в слезах я брожу
И тоской исхожу,
Жемчуг слов дорогих
Для тебя нахожу.
……………………….
Яркий рот, словно мед,
Блеск зубов, словно лед,
Потерял я покой,
Взгляд живой сердце жжет.
……………………………..
Ты грустна – даль темна.
Ты ясна – мне весна.
Смех твой – звон соловья,
Вся душа им полна.
Абай

Көзімнің қарасы
Көңілімнің санасы
Бітпейді іштегі
Ғашықтық жарасы

Қазақтың данасы
Жасы үлкен ағасы
"Бар" демес сендей бір
Адамның баласы

Жылайын, жырлайын
Ағызып көз майын
Айтуға келгенде
Қалқама сөз дайын

Жүректен козғайын
Әдептен озбайын
Өзі де білмей ме
Көп сөйлеп созбайын
Ты – зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых;
Сердцу мук не избыть
И не скрыться от них.
……………………….
Весь в слезах я брожу
И тоской исхожу,
Жемчуг слов дорогих
Для тебя нахожу.
……………………….
Яркий рот, словно мед,
Блеск зубов, словно лед,
Потерял я покой,
Взгляд живой сердце жжет.
……………………………..
Ты грустна – даль темна.
Ты ясна – мне весна.
Смех твой – звон соловья,
Вся душа им полна.
Абай

Көзімнің қарасы
Көңілімнің санасы
Бітпейді іштегі
Ғашықтық жарасы

Қазақтың данасы
Жасы үлкен ағасы
"Бар" демес сендей бір
Адамның баласы

Жылайын, жырлайын
Ағызып көз майын
Айтуға келгенде
Қалқама сөз дайын

Жүректен козғайын
Әдептен озбайын
Өзі де білмей ме
Көп сөйлеп созбайын
Survey: Is the lyrics correct? Yes No