Lyrics Darkhan Juzz - Калдырма менi

Singer
Song title
Калдырма менi
Date added
13.02.2018 | 08:20:04
Views 15401
12 people consider the lyrics to be true
5 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Darkhan Juzz - Калдырма менi, and also a translation of a song with a video or clip.

1. Сені көріп таңғалдым, өткендер сеннен көз алмай барады.
Қанша көздер сыртыңнан бір-бірінен сені қызғанып қарады.
Жаздың ыстық күндерінде, өте шықтың көшелерден салқын самалдай,
Біздің қайнаған қалаға сен түскендейсің аспаннан соқыр жаңбырдай.

Қайрмасы×2:
Мен көз іле алмаймын, сенсіз көз іле алмаймын,
Мен дем алалмаймын, сенсіз дем алалмаймын бұл түнде.
Бұл түнде сенсіз мен, қалдырма мені жалғыз бұл күйде.
Қалдырма мені, қалдырма мені, қалдырма мені жалғыз бұл күйде.

2. Мұздай шырын бекенсін, әлде балмұздақпысын?
Қалсам ысып шөлімді қандырмақпысын?
Күлімдедің маған білдірмей нақтысын, жұмбақпысын? Қу мысық.
Тек сен жүрсің менің ойымда, қызығып ойынға, қалдым сені мойындап.
Ырбындамай тез кел, берерім қолымда, кілтің бар құлыпыма, күнім бол бұлтыма.

Ұмытуға сені тырыстым, бірақ саған деген құмарым тым ыстық.
Есіме тырмысып еріндер ынтығысты,
Кел маған, кел маған, кел маза фака,
Асықтардың ішінде мен ғана сақа,
Еріндерімді сүйші, құйын болып құйшы.. (Мен маспын)

Қайрмасы×2:
Мен көз іле алмаймын, сенсіз көз іле алмаймын,
Мен дем алалмаймын, сенсіз дем алалмаймын бұл түнде.
Бұл түнде сенсіз мен, қалдырма мені жалғыз бұл күйде.
Қалдырма мені, қалдырма мені, қалдырма мені жалғыз бұл күйде.
1. When I see you, I am amazed that the past turns away from you.
How many eyes have crawled on each other from the outside.
In the hot summer days, very dew is cooler than the streets,
From the sky you are falling asleep in our boiling city.

Kaxi × 2:
I can not keep an eye on you,
I do not breathe, I can not breathe without you tonight.
That night, I'm alone, do not leave me alone.
Leave me alone, leave me alone, leave me alone.

2. Do you have ice-cream or ice-cream?
Do I have a hot toast?
Do you smile, do not let me know, sir? Catfish.
Only you are in my opinion, I am interested in the game, I admit you have been.
Quickly come back, I'll have a hand in your hand, keep your keys, and be with me.

I tried to forget you, but my gamble is too hot.
I remember my lips with pleasure,
Come to me, come to me, come on,
Only in the midst of me,
I love my lips, I love them .. (I am an alcoholic)

Kaxi × 2:
I can not keep an eye on you,
I do not breathe, I can not breathe without you tonight.
That night, I'm alone, do not leave me alone.
Leave me alone, leave me alone, leave me alone.
Survey: Is the lyrics correct? Yes No