Lyrics Бакытжан Мустапаев - Сагынамын сени жаным

Singer
Song title
Сагынамын сени жаным
Date added
17.08.2014 | 23:42:30
Views 24634
121 people consider the lyrics to be true
30 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Бакытжан Мустапаев - Сагынамын сени жаным, and also a translation of a song with a video or clip.

Армандап сені асыл айым,
қалайша бүгін жасымайын.
Сезімнің селдей теңізіне,
Тамшы боп мен де қосылайын.

өзіңсіз болмас өмірдің мәні,
Болса да шіркін жүректің үні.
Сағынышпенен күтемін де айым,
ұмытқан жоқ қой өзіңді әлі

Сағынамын сені сағынамын,
қайда жүрсең ұмытпашы жалынамын.
Күрсінеді көңілім іздеп сені,
Сенсіз өткен өмірді не қыламын.

Сағынамын сені сағынамын,
қайда жүрсең ұмытпашы жалынамын.
Күрсінеді көңілім іздеп сені,
Сенсіз өткен өмірді не қыламын.

Жүректің ғазиз төріне ендім,
Сүйгенім жалғыз өзіңсің менің.
Арманым еді өзіңмен бірге,
Аралап жүру ғашықтар елін.

Көруге ынтық көңілім алаң,
Сағыныш сезім төзімін алған.
Бейнеңді сенің көремін күнде,
өшпейтін мәңгі көзімде қалған.
Armandap senі asyl Aiym ,
қalaysha bүgіn zhasymayyn .
Sezіmnің teңіzіne Selden ,
Tamshy bop de қosylayyn changed .

өzіңsіz bolmas өmіrdің mәnі ,
Bolsa da shіrkіn zhүrektің үnі .
Saғynyshpenen kүtemіn de Aiym ,
ұmytқan zhoқ қoy өzіңdі әlі

Saғynamyn senі saғynamyn ,
қayda zhүrseң ұmytpashy zhalynamyn .
Kүrsіnedі kөңіlіm іzdep senі ,
Sensіz өtken өmіrdі not қylamyn .

Saғynamyn senі saғynamyn ,
қayda zhүrseң ұmytpashy zhalynamyn .
Kүrsіnedі kөңіlіm іzdep senі ,
Sensіz өtken өmіrdі not қylamyn .

Zhүrektің ғaziz tөrіne endіm ,
Sүygenіm zhalғyz өzіңsің Menin .
Armanym edі өzіңmen bіrge ,
Aralap zhүru ғashyқtar elіn .

Kөruge yntyқ kөңіlіm alaң ,
Saғynysh Sezim tөzіmіn alғan .
Beyneңdі senің kөremіn kүnde ,
өshpeytіn mәңgі kөzіmde қalғan .
Survey: Is the lyrics correct? Yes No