Lyrics Роза Алкожа - Атамекен

Singer
Song title
Атамекен
Date added
26.09.2017 | 23:20:03
Views 17159
49 people consider the lyrics to be true
24 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Роза Алкожа - Атамекен, and also a translation of a song with a video or clip.

Түп-түгел төрт құбыламды түстік етіп,

Туған жер, мен сен салған құс түлетіп,

Дүние-ай, қандай жақсы ед табаныңа

Тұрғаны өз топырағыңның ыстық өтіп.О, менің Атамекен нық тұрағым,

Қалайша махаббатымды ұқтырамын?

Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте

Көлеңкем түспесін деп тік тұрамын!
В конце концов, у меня было четыре цвета,

Родина, я посадил птицу, которую вы построили,

Каждый месяц, насколько это хорошо

Почва теплая в земле.

 

О, мое жилье на Атамеке,

Как описать свою любовь?

Я белая с твоими брюками

Я стою вертикально в своей тени!
Survey: Is the lyrics correct? Yes No