Lyrics Неизвестен - Кустар кайтып барады

Singer
Song title
Кустар кайтып барады
Date added
29.08.2014 | 18:05:48
Views 122685
215 people consider the lyrics to be true
37 people consider the lyrics of the song incorrect

The lyrics of the song are provided for your reference Неизвестен - Кустар кайтып барады, and also a translation of a song with a video or clip.

Кто круче?

или
с. Т.Молдағалиев
ә. Н.Тілендиев

Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып
Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып
Зымырлайды менің бала кезімдей
Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей

Құстар, құстар сызылып ән салады
Сол әнімен тербетеді даланы
Ал, адамдар күліп бастап өмірін
Кетерінде жылай да алмай, жылай да алмай қалады

Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе
Тамаша әнмен келіп еді көктемде
Өскен жерге сыймай кетіп барады
Өскен жерін қимай кетіп, қимай кетіп барады
s. T.Moldaғaliev
ә . N.Tіlendiev

Jaz өmіrіn , mәz өmіrіn қysқartyp
Zhatyr bar , bar zhatyr құs қaytyp
Zymyrlaydy Menin ball kezіmdey
Bіr zhalt etіp өte shyққan , өte shyққan sezіmdey

Құstar , құstar syzylyp әn Salado
Sol әnіmen terbetedі Dalai
Al , adamdar kүlіp bastap өmіrіn
Keterіnde Zhylan da Alma , Alma Zhylan yes қalady

Bіzdің zhaққa bauyr basyp Ketkov baa
Tamasha әnmen kelіp edі kөktemde
Өsken zherge syymay ketіp Barada
Өsken zherіn қimay ketіp , қimay ketіp Barada